تجربه ما برای شما آماده است

 

خدمات ما :

_

تحقیق و توسعه

سازمان های امروزی به منظور دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی

فنی مهندسی

واحد فنی مهندسی شرکت اطلس نور با بهره گیری از کادری مجرب

خطوط تولید

شرکت اطلس نور با دارا بودن خطوط متعدد تولید شامل ریخته گری

مهندسی روشنایی

با پیشرفت روزافزون تکنولوژی فیزیک نور و روشنایی، مهندسی روشنایی کاربرد

فروش و خدمات پس از فروش

شرکت اطلس نور همواره طی بیش از سه دهه فعالیت خود کوشیده

خطوط تولید

شرکت اطلس نور با دارا بودن خطوط متعدد تولید شامل ریخته گری تحت فشار

فنی مهندسی

شرکت اطلس نور با بهره گیری از کادری مجرب و آموزش د

تحقیق و توسعه

سازمان های امروزی به منظور دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی

نظرات مشتریان ما چیست؟

 

نظرات مشتریان

_
  • سنجش رضایتمندی مشتریان و پایش اطلاعات آنها
شهرک علم و تحقیقات
شهرم علم و تحقیقات
  • سنجش رضایتمندی مشتریان و پایش اطلاعات آنها
شرکت سهامی ذوب اصفهان
شرکت سهامی ذوب اصفهان
  • سنجش رضایتمندی مشتریان و پایش اطلاعات آنها
شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت پتروشیمی خراسان
_

واحدهای مختلف

واحدهای ما چیست؟