777

طراحی ، ساخت و اجرای این گونه پایه ها بر اساس  نوع سفارش و متناسب با عرض معابر صورت گرق=فته که قابلیت نصب انواع : چراغ ها ، علائم راهنمایی و رانندگی و همچنین دوربین های مدار بسته ترافیکی را دارد. با توجه به امکان نصب بازوهای بلند  بر روی این پایه های متعدد و صرفه‌جویی در این زمینه را از مزایای مهم ان دانست.