6

پایه چراغ خیابانی نسبت به سایر پایه چراغ ها از نظر شکل ظاهری بسیارمتفاوت می باشد و با توجه به اینکه برای استفاده در معبر شهری و بزرگراهی طراحی شده‌اند ، ارتفاع آن‌ها بین 3 الی 19 متر است.

جنس و بدنه پایه چراغ در مناطق مختلف ، با توجه به آب و هوای منطقه و میزان دوام مورد انتظار از پایه چراغ ، گوناگون می‌باشد. پوشش رایج برای پایه این پایه‌ها گالوانیزه گرم و الکترواستاتیک در نظر گرفته می‌شود.