پایه‌های چند وجهی با مقاطع چند وجهی

این پایه‌ها که با عرض ورق‌های استاندارد و بسته به هر سفارش عمدتا با ضخامت‌های مختلف از 3 تا 5 میلی‌متر با تعداد اضلاع 6 و 8 وجهی و حداکثر تاارتفاع 15 متر طراحی و ساخته می‌شوند در مقایسه با پایه‌های لوله ای و دکوراتیو مقرون به صرفه‌ترند. این پایه‌ها در شرکت اطلس نور از ارتفاع 7 متر به بالا بصورت 2 تا 3 تکه  طراحی ، تولید و بصورت همپوشانی مونتاژ و تحویل می‌شوند.

پایه چراغ های خیابانی چندوجهی