پایه چراغ هایی پارکی:
این پایه ها در اندازه های مختلف از نظر ارتفاع ، شکل مقاطع ، ضخامت ورق و نوع پوشش (آبکاری گالوانیزه گرم – رنگ) حداکثرتا ارتفاع 14 متر طراحی و ساخته می شود. از ویژگی های مهم و بارز این گونه پایه ها ، می توان به شکل منتظم مقاطع و ضخامت ورق های آبکاری شده در آن ها اشاره نمود که از استحکام بسیار بالایی درمقایسه با پابه های لوله ای برخوردار است.
از موارد استفاده این گونه پایه ها نیز می‌توان به امکان نصب انواع نورافکن و چراغ بر روی آن ها جهت روشنایی ، میادین ، فضاهای سبز و زمین های ورزشی اشاره نمود.