پایه و دکل های مخابراتی

امروزه برای توسعه ی روز افزون پوشش سراسری شبکه مخابرات پایه ها و دکل های مخابراتی جزء لاینفک این صنعت می باشند.

لذا این نوع پایه ها برای این منظور و متناسب با تجهیزات ویژه ی مخابراتی قابل نصب بر روی آنها ، مطابق با استاندارد های بین المللی شرکت های مخابراتی طراحی، ساخته و عرضه می شوند.

پایه های مخابراتی