پایه‌های لوله‌ای با مقاطع گرد (لوله‌ای )
در این نوع پایه‌ها که بسته به هر سفارش از مقاطع مختلف لوله‌ ها ( از قطر 60میلی ‌متر تا قطر 320 میلی متر ) با ارتفاع و ضخامت‌های متفاوت ساخته می‌شوند می‌توان به تکنولوژی خاص تولید و اتصال مقاطع مختلف لوله‌ها به یکدیگر به روش ” پرس همپوشانی شونده ” اشاره کرد که ضمن همپوشانی 20 تا 70 سانتی‌متری از دو مقطع لوله به یکدیگر به دلیل عدم لزوم استفاده از قطعه‌‌ی تبدیل و بالطبع عملیات جوش ( قوس الکتریکی یا   CO2 ) آن در انتهای نقاطع لوله‌ها به یکدیگر معایبی از قبیل ایجاد ترک‌های موجی در محل‌های جوشکاری شده و احتمال شکست پایه بر اثر لرزش و تکان‌های شدید بار و عوامل محیطی دیگر کاملا برطرف شده و همین امر باعث موجب افزایش استحکام این پایه‌ها در مقایسه با روش‌های متداول جوش تبدیل در مقاطع لوله‌ها می‌گردد.
پایه چراغ خیابانی لوله ای
پایه های لوله ای