برج‌های نوری با سبد متحرک:

این برج‌ها که به منظور سهولت در نگهداری و تعمیرات چراغ‌ها و تجهیزات نصب شده روی آن‌ها بصورت سبد متحرک طراحی و تولید می‌شوند بسته به ارتفاع و تعداد چراغ‌ها و شرایط محل نصب آن‌ها از دو نوع سیستم انتقال سبد به بالا و پایین بهره می‌برند.

الف ) سیستم انتقال سبد با گیربکس و موتور سرخود

این برج‌ها با استفاده از گیربکس و موتور سرخود و بر اساس وزن مورد نظر برای انتقال تجهیزات برج محاسبه ، طراحی و تولید می‌شوند و عمدتا از ارتفاع 15 متر تا  35 متر طراحی و تولید می‌شوند.

ب ) سیستم انتقال سبد با گیربکس و موتور جدا شونده (موبایل یا دستی)

این برج‌ها با استفاده از نیروی‌ محرکه‌ی دریل دور متغیر یا بصورت دستی امکان بالا و پایین شدن سبد تا حداکثر ارتفاع 14 متر و با وزن 100 کیلوگرم را دارند و از نظر اقتصادی و ظرافت سازه در مقایسه با برج‌های موتور سر خود مقرون به صرفه می‌باشند.