برج‌های نوری با سبد ثابت (استادیومی) :
این برج‌ها که عمدتا به دلیل نصب تعداد زیادی نورافکن بصورت یک طرفه بر روی آنها به برج‌های استادیومی معروف هستند به دلیل لزوم عدم جابجایی زاویه نورافکن‌های آن‌ها و امکان عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات فوقانی بصورت سبد ثابت همراه با نردبان و محافظ و به شکل‌های مختلف طراحی وساخته می‌شوند و به دلیل ماندگاری زیاد  توسط آبکاری گالوانیزه گرم یا رنگ اپوکسی چند لایه پوشش داده می‌شوند.