– مدل صدف

  طراحی ساده – نصب آسان –ویژه روشنایی اظطراری

      – مدل شعله

طراحی صنعتی-گستردگی پخش نور -توان نوری -امکان دسترسی به لامپ

      -مدل اخگرواختر

سبک-نوردهی بالا-نصب آسان-ویژه روشنایی اضطراری

    -مدل افشید

طراحی صنعتی -گستردگی پخش نور-توان نوری -امکان دسترسی لامپ

      – مدل آتری

طراحی چشم انداز-امکان ارائه با رفلکتور متقارن یا نا متقارن-درجه حفاظت IP65-سرپیچ E27 و RX7-درجه حفاظت  IP65

      – مدل آریا

درجه حفاظت IP65-مقاومت در مقابل ارتعاشات-استحکام بالا-

پخش نور مناسب

      – مدل آیسان

درجه حفاظت IP65-امکان ارائه با رفلکتور متقارن یا نامتقارن-تجهیزات الکتریکی مرغوب-فابلیت تنظیم زاویه چراغ

    – افشید

طراحی صنعتی-قابلیت نصب حفاظ شیشه – ضد نم و غبار-

نصب سریع و آسان